Politieke Achtergrond


Historie


Hong Kong in de 18e eeuw- image from Google.com

Hong Kong heeft een ingewikkelde politieke situatie en hier zal geprobeerd worden deze situatie helder uit te leggen om een duidelijk beeld te kunnen geven van wat zich er nu afspeelt, wordt eerst de historie uiteengezet.

Hong Kong is vanaf de oudheid beschouwd als een Provincie van China. In de 18e eeuw handelde China vooral in thee, porcelein en zijde. Er werd meer geëxporteerd aan goederen naar Europa dan er geïmporteerd werddoor China. Waarbij China ook alleen betaald wilde krijgen in Silver. Hierdoor kwamen de britten in een rode handelsbalans. Dit veranderde vanaf 1773. In dat jaar zorgde de Britse Oost Indische Compagnie voor een monopoly op opium, hierdoor was het Britse Rijk de enige die Hong Kong exploiteerde.

In korte tijd ontstond er een tekort aan opium en werd er in 1799 door keizer Jiaqing een ban op opiumhandel gedaan. Toch bleef de handel doorgaan door corrupte ambtenaren en lokale handelaren die de opium het land in bleven smokkelen. In 1830 komt het land hierdoor in geldnood. De overheid probeerde maatregelen te nemen om het smokkelen te stoppen, waarop de Britse overheid reageert en in 1839 de eerste Opium oorlog uitbreekt. De Britten bleken een sterkere marine en legermacht te hebben. Hierdoor werd er in januari 1841 een verdrag getekend waarbij China afstand doet van Hong Kong. Dit verdrag werd de ‘Conventie van Chuen Pi’ genoemd.

Beide partijen waren ontevreden met dit verdrag en er werd in 1842 het ‘Verdrag van Nanking’ getekend waarin Hong Kong van het Britse rijk werd. In dit verdrag werd ook het monopoly systeem van handel afgeschaft. Later in de 19e eeuw ontstond er een tweede Opium oorlog, maar Hong Kong bleef in de handen van het Britse Rijk. In de 19e en 20e eeuw bleef de bevolking van Hong Kong groeien, mede door crisis aan het vaste land. Vele vluchtten naar Hongkong. Na de tweede wereldoorlog is Hong Kong bijna vier jaar in handen geweest van Japan. Hierna kwam Hong Kong weer in handen van het Britse rijk, echter ontstond in de jaren tachtig steeds meer de gedachte dat Volksrepubliek China Hong Kong terug wilde. In 1997 werd de ‘The Joint Declaration ondertekend en werd de kolonie weer een onderdeel van de Volksrepubliek China.


Huidige Situatie


Logo HKSAR- image from gov.hk

De geschiedenis die hierboven is uitgelegd, is belangrijk voor het begrijpen van hoe het systeem nu in elkaar zit. Op 30 juni 1997 werd Tung Chee-hwa ‘Chief Executive’ en op 1 juli 1997 werd ‘The Basic Law’ gepubliceerd. Met deze ‘Basic Law’ werd  Hong Kong een ‘Special Administrative Region’ van de Volksrepubliek China. In ‘Hong Kong Special Administrative Region'(HKSAR) is vanaf dan een “Two systems, One country” systeem.

In het eerste artikel van de ‘Basic Law’ staat dat Hong Kong zich nooit volledig kan vervreemden van de Volksrepubliek China. De HKSAR heeft volgens ‘The Basic Law’ artikel 2 een hoge vorm van autonomie en macht in onder meer het juridische en uitvoerende aspect, maar kan zich dus nooit splitsen van China. Artikel 5 zegt wel dat het socialistische systeem van de Volksrepubliek niet zal worden gehanteerd in de HKSAR en dat die “way of life” voor vijftig jaar onveranderd zal blijven.

Artikel 13,14 en 15 hebben betrekking op de manier waarop de overheid van de Volksrepubliek van China invloed hebben op het bestuur van de HKSAR. Hierin staat onder andere beschreven dat de overheid van de volksrepubliek verantwoordelijk is voor de verdediging van de HKSAR en dat de plaatselijke orde handhaving door de HKSAR zelf geregeld wordt. Artikel 28 stelt dat iedere inwoner van de HKSAR zichzelf verkiesbaar mag stellen en dat iedereen het recht heeft om te stemmen, mits je voldoet aan de eisen.

In hoofdstuk vier van de ‘Basic Law’ wordt de politieke structuur uiteengezet en hoe de overheid van de HKSAR is opgebouwd. De ‘Chief Executive’(CE) is het hoofd van de HKSAR en moet zich verantwoorden aan de centrale overheid. Een termijn duurt vijf jaar en een CE mag maximaal twee termijnen doen.

Keuzestelsel van de Chief Executive- Image from Agence France Presse
Keuzestelsel van de Chief Executive- Image from Agence France Presse

Artikel 45 stelt dat de Chief Executive gekozen wordt door een lokale selectie en adviezen van de Centrale overheid.Het ultieme doel van artikel 45 is dat er een algemeen kiesrecht komt.
Tegenwoordig worden de kandidaten vastgesteld door een representatief comité. Dit comité wordt het Election Comittee(EC) genoemd en is sinds van 400 leden in 1997 naar 1200 leden in 2012 uitgegroeid. Wanneer er wijzigingen in de manier van kiezen van een ‘Chief Executive’ proces gemaakt willen worden, moet dat volgens een vijf stappen plan.

In het schema hiernaast is te zien hoe het kiezen van een Chief Executive Leung Chun-Ying is gegaan in 2012. In het schema is ook te zien hoe het comité van 1200 mensen word samengesteld.

In 2007 is er een wijziging gemaakt in dit plan, zodat er bij de verkiezingen van 2017 een volledig algemeen kiesrecht zou zijn. Democratie is het ultieme doel en deze wijziging was een stap vooruit in het proces naar democratie.

De Chief Executive heeft een raad die hem/haar assisteert in beleidsvorming en adviseert over wetgeving. Ook is er de ‘Legaslative council’ die het wet-makende lichaam is van de Hong Kong overheid. Alle wetten die worden opgesteld of doorgevoerd worden mogen niet in strijd zijn met de ‘Basic Law’. Via deze wegen is er een systeem ontstaan met inspraak van burgers en ambtenaren. In het CE selectie comité zitten zowel burgers als ambtenaren. Dit is na te lezen in de Annex I van ‘The Basic Law’.


Waarom is de onrust ontstaan?


In het bovenstaande filmpje word kort gereflecteerd op de persoonlijke beleving van de Basic Law en het begin van de politieke onrust en hervormingsgezindheid. Zowel door studenten Rechtsgeleerdheid als andere nauw betrokkenen.

In juli 2014 is er een rapport gelanceerd door de ‘Standing Committee of the National People’s Congress'(NPCSC). Dit rapport is instrument 23 in de ‘Basic Law’. Hierin staat dat er maar 2 tot 3 kandidaten kunnen zijn. Ook staat hierin dat de kandidaten meer dan de helft van het Election comitee(EC) aan hem/haar zijde moet hebben staan.

Een punt dat voor onrust heeft gezorgd was dat meer dan de helft van het comité voor de kandidaat moet zijn. Waardoor het lastig wordt om een kandidaat te krijgen die niet Pro-Beijing is. Ook het punt dat er maar 2 tot 3 kandidaten mogen zijn beperkt de mogelijkheden. Hierdoor vonden pro-democraten deze nieuwe wijzigingen geen vooruitgang naar een algemeen kiesrecht, maar een achteruitgang is van de democratie. Waar er eerst meer kandidaten aangedragen mochten worden is dat nu beperkt. Voorheen mocht er iemand kandidaat gesteld worden wanneer het selectie comité met niet minder dan 150 man voor stemde.

Daarbij wil het volk zelf een kandidaat kunnen nomineren en vele vinden dan ook dat de CE zijn belofte gebroken heeft. De huidige Chief Executive weerlegt dit door terug te pakken op ‘The Basic law’. In de basic Law staat namelijk niet dat er een kandidaat genomineerd mag worden. Er staat dat iedere inwoner het recht heeft om te stemmen. Daarmee breekt de overheid niet haar wet of belofte. De bewoners willen meer vooruitgang naar het algemene kiesrecht en deze wijzigingen zijn geen vooruitgang maar een teruggang in het proces naar democratie.


Bronnen


BBC News.(19 juni 2015). Geraadpleegd op 19 juni 2015,  http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16526765

Goverment of the Hong Kong Special Administrative Region. (2015a). Goverment Structure.Geraadpleegd op http://www.gov.hk/en/about/govdirectory/govstructure.htm

Goverment of the Hong Kong Special Administrative Region.(2015b). Report on the Recent Community and Political Situation in Hong Kong.

Goverment of the Hong Kong Special Administrative Region.(2015c). The Basic Law.

Hong Kong History for Dummies.(n.d.) China Mike. Geraadpleegd op http://www.china-mike.com/china-tourist-attractions/hong-kong/history-timeline-part2/

Organisation of the Government of Hong Kong Special Administrative Region. (2015). Geraadpleegd op http://www.gov.hk/en/about/govdirectory/govchart/

Hoofd-afbeelding copyright: Mart van de Ven

Advertenties

2 gedachtes over “Politieke Achtergrond

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s