De Movement: Sociale Media

Jongeren en Sociale Media


Het algemeen gebruik van sociale netwerken in Hongkong - Image from Google.com
Het algemeen gebruik van sociale netwerken in Hongkong – Image from Google.com

Jongeren in Hongkong zijn als het ware ‘digitaal opgegroeid’. Deze jongeren horen bij de ‘Net Generatie’ waarvan de omgeving omringd is met media en verschillende digitale apparaten.  Applicaties en sites zoals Facebook, YouTube, Twitter, Weibo, Wikipedia, blogs en journalistieke sites door burgers worden veelvuldig gebruikt door zowel professionals als non-professionals. Jongeren in Hongkong hebben de meeste gadgets vergeleken met andere jongeren in Azië. Zij bezitten gemiddeld 4.1 apparaten, dat is twee meer dan het regionale gemiddelde.

Dat deze Hongkongse jongeren goed zijn met technologie, is ook te zien in de recent sociale beweging van Hongkong. Er wordt in het dagelijks leven veel gebruikt gemaakt van digitale apparaten en applicaties, zo ook tijdens de beweging. Vooral sociale media hebben een grote rol gespeeld in de beweging.

Op deze pagina is te ontdekken hoe de Europese en Amerikaanse media en wetenschap de gebeurtenissen in Hongkong hebben geschetst. Daarin blijken nogal wat tegenstrijdigheden te zitten. Waarom hebben de studenten en activisten bijvoorbeeld zelden gebruik gemaakt van traditionele kranten? Hoe denkt men nu eigenlijk over de Chinese media in Hongkong? Wat blijkt, de Chinese media zijn sterk gecensureerd en daarom niet altijd de betrouwbaarste. Dan wordt snel duidelijk waarom social media om de hoek komt kijken binnen deze Umbrella Movement. Hoe en waarom zal hieronder duidelijk worden mede met behulp van de geïnterviewde studenten en mediaexperts.


Figure about social media usage in  Asia Pacific - Image from: http://www.isentia.com
Figure about social media usage in Asia Pacific – Image from: http://www.isentia.com

FireChat en Facebook


Tijdens de onrust in Hongkong is er veel gespeculeerd en werd er veel gesproken over de social media die is gebruikt. In de literatuur over de beweging in Hongkong wordt er net als in de nieuwskanalen gesproken over het gebruik van de applicatie FireChat. Niet alleen hebben Nederlandse nieuwskanalen zoals De Volkskrant en De Trouw uitgebreid gesproken over de applicatie ‘FireChat’, maar ook buitenlandse nieuwskanalen zoals The GuardianThe Huffington Post en The New York Times. Maar wat is FireChat precies? Om er achter te komen waarom en welke vorm van social media of applicatie is gebruikt, is het belangrijk om er eerst te weten wat het inhoudt. Aangezien FireChat niet de bekendheid heeft die Facebook wel heeft, wordt dit eerst uitgelegd.

FireChat; Een Mesh Netwerk en het gebruik in Hongkong


Het begrip ‘mesh networks’ krijgt steeds vaker een plaats op de voorgrond als het gaat om communicatie mogelijkheden. Vooral in de context van sociale bewegingen en protesten wordt de aandacht gevestigd op mesh netwerken. Een mesh netwerk is een netwerk-topologie die elk knooppunt in staat stelt om informatie te versturen en te ontvangen. In andere woorden is het een netwerk van verbindingen en knooppunten die dynamisch van aard is en niet eenduidig vastgelegd.

Een belangrijk kenmerk van een mesh netwerk is dat er een gecentraliseerd knooppunt ontbreekt. Er is bijvoorbeeld geen vast centraal punt waar alle informatie doorheen gaat voordat het bij de ontvanger aankomt. Als je een vriend(in) belt dan gaat dat via een telefoonmast of centrale, dat is bij een mesh netwerk niet zo. Daarnaast is het gemakkelijk te gebruiken in gebieden zonder communicatie-infrastructuur. De toename in populariteit van deze netwerken ten tijde van sociale bewegingen wordt niet alleen veroorzaakt door het gemak maar ook door het ad-hoc karakter. Gebruikers kunnen namelijk lokaal zonder gecentraliseerde inspraak van een overheid of instantie met elkaar communiceren.

FireChat - Image from independent.co.uk
FireChat – Image from independent.co.uk

FireChat is een voorbeeld van een applicatie die gebruik maakt van een mesh netwerk. De applicatie is voor de mobiele telefoon en stelt gebruikers in staat om berichten te sturen zonder gebruik te maken van de bestaande mobiele netwerken, die geleverd worden door telecommunicatie bedrijven.

Het idee achter FireChat is het direct verbinden van smartphones, zonder mobiele netwerken, door bijvoorbeeld Bluetooth creëert het een privé-netwerk waar de Chinese overheid niet snel bij kan. De belangrijkste reden voor het gebruik van social media en applicaties zoals FireChat zou het wantrouwen in de onafhankelijkheid van andere media in Hongkong kunnen zijn. Daarnaast is het te gebruiken op zowel iOS als Android toestellen waardoor deze vorm van communicatie beschikbaar is voor een breed publiek.


FireChat - Image from static6.businessinsider.com
FireChat – Image from static6.businessinsider.com

Dat FireChat toegankelijk is voor een breed publiek en populair is geweest in Hongkong blijkt uit de toename in het gebruik volgens het bedrijf dat FireChat heeft gemaakt. Niet alleen het bedrijf zelf claimt dit, maar ook wetenschappers. Volgens hen is er namelijk tijdens de pro-democratie bewegingen een toename in gebruik waargenomen en is de applicatie honderdduizenden keren gedownload.

Deze wetenschappers verklaren de populariteit in Hongkong door het grote wantrouwen die de demonstranten hebben in de bestaande telecommunicatie netwerken. Deze zouden namelijk ieder moment afgesloten kunnen worden door de overheid in Hongkong. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de demonstranten zich niet meer goed kunnen organiseren, gefragmenteerd raken of uiteindelijk te zwak worden om nog enig verzet te kunnen tonen.

FireChat downloads  - Image from scmp.com

Zowel de nieuwskanalen als de wetenschappelijke literatuur rapporteren dat , met de mogelijke risico’s in het achterhoofd, de organisatoren van de protesten het gebruik van FireChat aangemoedigd hebben aangezien er goede internetverbinding bestaat in Hongkong. Hier is gebleken dat Joshua Wong, één van de belangrijkste actoren en leiders binnen de groep Scholarism, vooral het gebruik van FireChat onder zijn aanhang heeft gepromoot.

De reden hiervoor kan onder andere gezien worden in het voorbeeld van een schrijver op een website genaamd HKGolden die lezers opriep om te protesteren in het commerciële gebied Mong Kok. De volgende dag werd er een inval gedaan bij de schrijver door de politie die gebruikersdata eistten in relatie met zijn pro-democratie berichten. Daarnaast zijn er nog talloze invallen gedaan bij mensen thuis die online pro-democratie berichten verspreidden.

Joshua Wong - Image from ouest-france.fr
Joshua Wong – Image from ouest-france.fr

FireChat is volgens de berichtgevingen een alternatief geweest voor de actievoerders om te communiceren en de jonge protestanten hebben dan ook met succes protesten georganiseerd met deze applicatie. Andere argumenten dat tijdens de protesten de applicatie veelvuldig gebruikt is, dat videos, foto’s en andere berichten binnen snelle tijd verspreid kunnen worden naar het mesh netwerk. Dus ook als een telefoon in beslag wordt genomen is het bericht al verspreid en is de sneeuwbal al begonnen met rollen.

Als er gekeken wordt naar wat de literatuur en alle nieuwskanalen vertellen over FireChat, dan kan er geconcludeerd worden dat het een grote rol heeft gespeeld in het promoten van politieke veranderingen in Hongkong. Dit kan afgeleid worden aan het feit dat de groep Scholarism het gebruik heeft aangespoord met als voornaamste reden dat het een alternatief is op andere media waar ze hun politieke idealen wél kunnen uiten. De veiligheid van de activisten en het recht om te organiseren, protesteren en debatteren heeft geleid tot het gebruik van FireChat. Uit deze informatie is gebleken dat de actievoerders door middel van FireChat, met succes politieke idealen gepromoot en protesten georganiseerd hebben.

Niet alleen hebben Nederlandse nieuwskanalen zoals De Volkskrant en De Trouw uitgebreid gesproken over de applicatie ‘FireChat’, maar ook buitenlandse nieuwskanalen zoals The GuardianThe Huffington Post en The New York Times


FireChat heeft de overhand, of was het toch Facebook?


Als er gezocht wordt naar het gebruik van Facebook tijdens de beweging in Hongkong, kan er gesteld worden dat er minder over is gerapporteerd in de nieuwskanalen en in de literatuur. Het is echter wel duidelijk geworden dat het internet een sleutel is geweest in het verspreiden van informatie tussen en door jongeren. Facebook blijkt een erg populaire website te zijn onder jongeren in Hongkong.

Dat Facebook over het algemeen populair is onder jongeren is te zien aan statistieken waar uit blijkt dat in Hongkong de grootste groep gebruikers in de leeftijdscategorie van 25-34 jaar zitten. De tweede grote groep bevatten gebruikers tussen de 18 en 24 jaar. Dit laat zien dat Facebook een populair platform is voor jongeren om aan informatie te komen.

FireChat  - Image from techiegadgets.com
FireChat – Image from techiegadgets.com

Uit de literatuur en overige nieuwskanalen wordt echter niet duidelijk dat Facebook een veel gebruikt platform is. Er bestaan ook tegengeluiden zoals het onderzoek van Donna Chu waaruit een aantal interviews met studenten blijkt dat FireChat helemaal niet zo veel werd gebruikt.

Wat opvalt uit eerdere onrust in Hongkong is dat actiegroepen zoals Scholarism in het verleden vooral gebruik hebben gemaakt van Facebook. Is door de komst van FireChat dit helemaal verdwenen? Scholarism heeft namelijk al eerder door middel van Facebook actie gevoerd en voor politieke verandering gepleit. Een voorbeeld daarvan is het eerder genoemde nieuwe curriculum voor scholen (Moral and National Education of MNE).

Deze anti-MNE beweging heeft zich via het internet verspreid en door middel van onder andere visuele media is de beweging zowel online als offline actief geweest. Dit is vergelijkbaar met wat er in de recente protesten heeft plaatsgevonden. Ook waren er solidariteitsbewegingen over de hele wereld die hun steun betuigden. Facebook heeft in deze context een grote rol gespeeld in het promoten van Scholarism hun idealen en visuele media zoals foto’s en spotprenten zijn hierbij ondersteunend gebruikt. De activiteiten binnen Facebook zijn dus ook overgegaan op activiteiten in de fysieke ruimtes doordat protesten werden georganiseerd.

Image from scoop.it
Image from scoop.it

Alhoewel er weinig aantoonbare informatie is over hoe Facebook is gebruikt in de recente gebeurtenissen in Hongkong, tonen een aantal wetenschappelijke onderzoeken op basis van informatie uit het verleden aan dat Facebook in Hongkong weinig invloed heeft op participatie in sociale bewegingen maar wel effectief is in het promoten van bepaalde politieke gedachtegoed. Hier is vooral informatieverspreiding dus een belangrijk concept geweest om politieke verandering te promoten. Er is echter meer onderzoek nodig om een volledige uitspraak te kunnen doen over hoe Facebook binnen de recente sociale onrust heeft gefunctioneerd en waarom het zou zijn gebruikt.

Uit onze eigen interviews met studenten uit Hongkong is gebleken dat FireChat alleen is gebruikt toen er een roddel de ronde ging dat het internet afgesloten zou worden. Uit voorzorg zouden veel studenten deze applicatie hebben gedownload of gebruikt. Dit bleek een roddel te zijn en de studenten noemen opvallend genoeg dat Facebook veel is gebruikt met de voornaamste redenen dat het gemakkelijk is en het grote bereik.A protester takes pictures of fellow demonstrators with his mobile phone as they block the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong

Uit informatie uit het verleden is wél duidelijk geworden dat social media kanalen een hulpmiddel zijn geworden in het vergemakkelijken van de verspreiding van informatie. Informatie is altijd al belangrijk geweest binnen sociale bewegingen. Bepaalde schokkende informatie kan bijvoorbeeld als katalysator dienen voor sociale onrust. De manier waarop de burger zijn omgeving ziet, en dus overheden en maatschappijen, rust op de informatie die het krijgt. Dit hoeft echter niet automatisch participatie te betekenen zoals in de anti-MNE beweging.

Informatie en het internet is belangrijk gebleken tijdens de beweging in Hongkong. Waarom en wat er precies gebruikt is, blijft vooralsnog onduidelijk doordat zowel de nieuwskanalen als de wetenschappelijke literatuur elkaar tegenspreken. In onderstaand filmpje word hierop gereflecteerd door zowel mediaexperts als studenten uit Hong Kong.


Bronnen


Cheng, J. Y. (Ed.). (2014). New trends of political participation in Hong Kong. City University of HK Press.

Cohen, N. (2014, October 5, 2014). Hong Kong Protests Propel a Phone-to-Phone App. The New York Times, p. A3. Geraadpleegd op http://www.nytimes.com/2014/10/06/technology/hong-kong- protests-propel-a-phone-to-phone-app-.html

Dekker, C., Emmen, D., & Rijntjes, T. Mesh Networking & Net Neutrality. Chicago

Garrett, D. P. (2014). Counter-hegemonic Resistance in China’s Hong Kong: Visualizing Protest in the City. Springer.

Him, C. C., Lam, C. W., Long, K. S., & Yi, L. Y. (2014). An analysis of the relation between Facebook, political interest and political participation among Hong Kong tertiary students.

Lee, A. Y. (2013). Hong Kong media education in the web 2.0 era. Media Literacy Education in Action: Theoretical & Pedagogical Perspectives: Theoretical and Pedagogical Perspectives, 87.

Vickers, E., & Kumar, K. (Eds.). (2014). Constructing Modern Asian Citizenship. Routledge.

Wooldridge, T. (2014). Serval on iOS (Doctoral dissertation, Flinders University–Adelaide, Australia.

Hoofd-afbeelding copyright: Mart van de Ven

Advertenties

Een gedachte over “De Movement: Sociale Media

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s